Een beter gesprek

Mediation

Mediation is een alternatieve manier om uit een conflict te komen. Wie gelijk heeft, of schuld, is hier niet zo belangrijk.
Wel belangrijk is het kweken van begrip voor elkaars perspectief. Dat gaat niet altijd meteen van harte, het conflict is er immers niet voor niets. De kunst is om die patstelling te verlaten, door:
• de strijd en de grimmigheid uit het gesprek te halen
• opnieuw nieuwsgierig te worden naar het verhaal van de ander
• opnieuw je eigen verhaal te vertellen
• erachter komen wat je werkelijk wilt
• creatief te worden.
Oplossingen die voor allebei werken komen dan schijnbaar "vanzelf" in zicht.

Vertrouwelijk, onpartijdig

Mediation is vertrouwelijk: alles blijft binnenskamers. De toon is respectvol. Ieder spreekt af om zijn best te doen het conflict op te lossen, maar zonder dwang: mediation is een vrijwillige keuze. De mediator is neutraal en onpartijdig: hij stuurt niet naar een bepaalde oplossing, en houdt steeds de belangen van beide partijen in het oog.
Deze afspraken staan in de mediationovereenkomst, die de basis is van de mediation.

Proces

Het conflict blijft "eigendom" van de conflictpartijen. In de mediation zijn zij het die de oplossing vinden, niet de mediator. De mediator helpt ze om te kunnen vertellen, te luisteren, met emoties om te gaan, respect te gunnen, en te verkrijgen. Zo kunnen zij gemeenschappelijke belangen ontdekken en samen oplossingen vinden voor hun conflict.
Wanneer de partijen afspraken hebben gemaakt wordt zonodig gecheckt of ze juridisch houdbaar zijn. Vervolgens worden ze op schrift gesteld, en desgewenst ondertekend, in een vaststellingsovereenkomst.