Een minder goed gesprek

Conflict

We nemen graag aan, eisen eigenlijk dat anderen net zo denken, voelen en handelen als wij. Dat is niet het geval. Conflicten zijn onze manier om daar mee om te gaan. Werken doet dat niet.

Mediation

Mediation is een zachtzinniger maar krachtiger manier. Belangrijke elementen zijn:
• ophouden met vechten
• je verhaal vertellen
• luisteren naar het verhaal van de ander
• scherp stellen op wat je zelf wilt, en op wat de ander wil
• goede ideeën verzinnen
• oplossingen vinden die voor beiden aanvaardbaar zijn.
De mediator helpt om dit gesprek te voeren: Je hebt elkaar verkeerd begrepen: hoe dan? Wie is gekwetst, door wat? Waar gaat het werkelijk om?

Neutraal en onpartijdig

Mediation hanteert een paar belangrijke regels/uitgangspunten:
• een respectvolle toon en gespreksverloop
• je best doen om eruit te komen
• vrijwilligheid
• geheimhouding
• neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
Deze regels en uitgangspunten staan geformuleerd in de mediationovereenkomst, door deelnemers te tekenen voor aanvang van de mediation.

Het conflict is "eigendom" van de gesprekspartijen. Zij vinden de oplossingen, niet de mediator.
Als gewenst worden de mediationuitkomsten juridisch gecheckt en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.