Een beter gesprek

Conflict

Mensen zijn heel verschillend. Iedereen weet dat wel, maar laat zich toch steeds weer verrassen. Te gemakkelijk gaan we er vanuit dat anderen net zo denken en voelen als wij. We hebben ook al gauw ideeën over wat een ander zal denken, normaal zal vinden, en wat diegene kan of wil. Die ideeën kloppen vrijwel nooit. Ziedaar, een ideale voedingsbodem voor conflicten!
Conflicten maken alles kapot wat je lief is. Huwelijken, familierelaties, zakelijke betrekkingen, alle relaties worden beschadigd door conflicten. Mensen kunnen niet zo goed met conflicten omgaan, en wat ze doen maakt het vaak erger. Een conflict kent verschillende stadia van escalatie, waarin negatieve emoties en slechte communicatie meer en meer de boventoon gaan voeren.

De harde weg

Een conflict dat escaleert leidt uiteindelijk tot vormen van geweld. Men praat niet meer maar probeert elkaar te dwingen: tot ander gedrag, tot het accepteren van jouw standpunt, tot boetedoening eventueel. Als dat niet lukt vraagt men de rechter om een oplossing af te dwingen. Dat is verleidelijk, maar de vraag is wat het oplost. Meestal leidt het tot nieuwe conflicten: niemand accepteert graag een oplossing die van buitenaf is bedacht en opgelegd.